Den kulturelle spasserstokken

Kultur for seniorer i Melhus kommune

Kultur for seniorer i Melhus kommune

Melhus kommune ligger i den nordligste delen av Gauldalen, hvor elva Gaula renner ut i Trondheimsfjorden ved Gaulosen. Kommunen er spesiell i forhold til sitt rike innhold av steder og historier knyttet til Snorres Kongesagaer.

I Melhus finner du et rikt kulturliv og det fins tilbud for alle befolkningsgrupper.
For seniorgruppen har kommunen eksempelvis et fast tilbud gjennom seniorkino. Kommunen støtter arrangement på helsehjemmene gjennom Den kulturelle spaserstokken, og gjennomfører også enkeltarrangement som Kjenner du kaffelukta, Metusalemfestivalen 2010, og Trygghet i Symfoni-Melhus.

Melhus kommune har, foruten tilbudene rettet spesielt mot seniorer, mange severdigheter og aktiviteter, og dessuten en flott natur der flere steder er tilrettelagt for alle brukere. Du kan lese mer om arrangement i kommunen på www.melhuskulturen.no

 

 

Kulturopplevelser


Kultur og fritid Melhus kommune


Melhus frivillighetsentral
Melhus frivilligsentral holder til på Kroakvartalet i Melhus sentrum. Denne skal være en møteplass for kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Både de som trenger hjelp av frivillige og de som ønsker å bidra med sin hjelp er velkommen til å ta kontakt med oss! Vi nås på tlf: 72858108/ 97182596

E-post: eirin.tofte@melhus.kommune.no

Seniorkino
Melhus kino har en egen gruppe med seniorer som plukker ut filmer som kjøres på egne visninger for eldre i kommunen. Tidspunkt for visningene finner du på ww.melhuskulturen.no Melhus kino er nå digitalisert. Det betyr at vi har mulighet til å få premierevisninger til Melhus, og at vi kan vise filmer i 3D.

Kultur og fritids enkeltarrangement rettet mot seniorer
Kultur og fritid har med jevne mellomrom egne arrangement rettet mot seniorgruppen. Eksempler på tidligere arrangement er ”Kjenner du kaffelukta”, ”Metusalemfestivalen 2010” og nå i 2011 en pilot på distriktsutgaven av ”Trygghet i symfoni” (tidligere gjennomført av Trondheim Symfoniorkester). Følg med på kommunens kulturkalender www.melhuskulturen.no for å se hvilke arrangement som kommer i nærmeste fremtid.

Arrangement gjennom Den kulturelle spaserstokken (sykehjemmene)
Konserter og forestillinger i regi av Den kulturelle spaserstokken kjøpes med jevne mellomrom inn til kommunens helsehjem. Det betyr at eldre kan få et tilpasset kulturtilbud på de arenaene de befinner seg i dagliglivet.

Riksteateret
Riksteateret har kultursalen i Melhus kommune som fast spillested. Enkelte av forestillingene vi får er spesielt rettet mot seniorer. Mer informasjon om forestillingene finner du på www.melhuskulturen.no

Gratis kurs gjennom Ungdomstorget
Ungdomstorget arrangerer med jevne mellomrom gratis kurs for seniorer. Eksempel på kurs er; bruk av internett og mobil. Kursene ledes av ungdommer, noe som gjør dette til en god møteplass på tvers av generasjonene. Kom gjerne med tips om kurs du kan tenke deg!
Ungdomstorget arrangerer også Eldrecafé.
Ta kontakt med Ungdomstorget ved Torill Marie Øyås på tlf 72 85 81 05 / 97 59 80 97

Biblioteket
Konseptet ”Leser søker bok” har som mål at alle skal ha tilgang til god litteratur.
Det arrangeres lesekrok på Kroa eldresenter annenhver fredag kl.11.00 -12.00.
Tilbudet går ut til alle eldre, ikke bare beboere. Innholdet er opplesning og samtale, enten av en bibliotekansatt eller en frivillig. Deltakerne bidrar også med dikt, småstykker, essays, avisartikler. Ca. 4 ganger i året engasjeres en forfatter, foredragsholder, musiker el. lignende til å stå for programmet.
Lesekrok på Hølonda Helsehus annenhver fredag kl. 10.30 -11.30. Samme konsept som ovenfor. (NB! For øyeblikket er det noe kapasitetsproblemer her, slik at tilbudet er noe redusert. Men målet er å kunne fortsette på samme nivå som på Kroa Eldresenter)

Kulturskolen
Kulturskolen i Melhus bidrar ved mange anledninger med små konserter på kommunens ulike helsehjem. For å få med deg disse konsertene, følg med på programmet under Kul uke og Kulturdåggå.

Generelt kulturtilbud
Melhus kommune har, foruten tilbudene rettet spesielt mot seniorer, mange severdigheter og kulturaktiviteter det er verd å få med seg. Kultur er livsberikende både for store og små!
Du kan lese mer om arrangement i kommunen på www.melhuskulturen.no. Info finner du også i Trønderbladet og Gaula.

 

 


Kulturtilbud utenom kommunal regi 


Seniordans
Seniordans ønsker å ha fokus på dans som helsefremmende tiltak, og gjennom lystbetont fysisk aktivitet skape nye sosiale arenaer for eldre mennesker. Seniordans er en sammenslutning av lokale dansegrupper. Du kan lese mer om de ulike lokale lagene på http://www.klubbinfo.no/snregst/kommunevis.html

Melhus pensjonistkor
Tilbud for seniorsangere i hele Melhus kommune. Øving på Buen omsorgssenter. Pr. nå teller koret 44 medlemmer. Leder: Bjørg Singstad, tlf: 91 71 73 87. Dirigent: Eigil Reitan, tlf: 41 42 16 63

Velg din kommune fra kartet

Tydal Snillfjord Roan Osen Agdenes Holtålen Rennebu Åfjord Meldal Selbu Hemne Hitra Frøya Bjugn Ørland Røros Klæbu Midtre Gauldal Rissa Oppdal Skaun Orkdal Melhus Malvik Trondheim Inderøy Leka Vikna Flatanger Overhalla Fosnes Grong Snåsa Namdalseid Verran Verdal Levanger Frosta Stjørdal Meråker Namsos Steikjer Leksvik Nærøy Lierne Høylandet Namsskogan Røyrvik

Ingen kommende arrangament registrert